Rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych

Wyburzanie obiektów budowlanych

Modernizacja przepraw drogowych przez rzeki

Wraz z rozwojem infrastruktury drogowej muszą powstawać nowe mosty o większej dopuszczalnej masie obciążenia. W wielu przypadkach istniejące obiekty nie spełniają takich norm i mogą powodować powstawanie zatorów oraz utrudnić budowanie nowych dróg ekspresowych. W zależności od wcześniej zastosowanych rozwiązań technicznych most może wymagać całkowitej rozbiórki, aby zrobić miejsce pod nową konstrukcję.

Wykonanie rozbiórki mostów i ich konstrukcji

Specyfika takich budowli wymaga specjalistycznego podejścia do wykonania rozbiórki. Firma zgłaszająca ofertę na wyburzenie obiektów budowlanych musi przeprowadzić proces projektowania harmonogramu prac oraz dopasowania potrzebnych zasobów sprzętowych. Realizacja rozbiórki powinna zakończyć się uprzątnięciem terenu i udostępnieniem go kolejnej firmie rozpoczynającej budowę. Zanim to nastąpi, firma wyburzeniowa dokonuje wielu czynności przygotowawczych w celu podniesienia tempa prac. Duża ilość gruzu betonowego powinna zostać zutylizowana na miejscu lub wywieziona we wskazane miejsce przez inwestora.

Przy dużych mostach wymagane są odpowiednie dźwigi i maszyny zdolne podnieść duże i ciężkie elementy. W określonych przypadkach takie urządzenia mogą być umieszczana na platformach pływających ułatwiających operowanie sprzętem dźwigowym i koparkami z głowicami udarowymi. Nie można zapomnieć o środkach transportowych na przewożenie gruzu elementów zbrojenia.

Zapraszamy zapoznać się z ofertą firmy http://www.pg-wyburzenia.pl/

Rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych
Przewiń do góry